http://baoanjsc.com.vn/images/resized/images/stories/slideshow/5_990_300.jpg
http://baoanjsc.com.vn/images/resized/images/stories/slideshow/3_990_300.jpg
http://baoanjsc.com.vn/images/resized/images/stories/slideshow/6_990_300.jpg
http://baoanjsc.com.vn/images/resized/images/stories/slideshow/2_990_300.jpg
http://baoanjsc.com.vn/images/resized/images/stories/slideshow/1_990_300.jpg
http://baoanjsc.com.vn/images/resized/images/stories/slideshow/4_990_300.jpg
 
Sản phẩm PLC PLC Siemens S7-300

PLC Siemens S7-300

Là bộ điều khiển khả trình an toàn dùng trong hệ thống sản xuất với yêu cầu cao về độ an toàn. Sử dụng linh động nhờ cấu trúc phân tán và khả năng nối mạng linh hoạt. Dễ sử dụng, dễ dàng mở rộng hệ thống khi cần thiết. Đầy sức mạnh nhờ tích hợp nhiều chức năng.

TÀI LIỆU TỔNG HỢP S7300: PDF

LOGO

S7-200

S7-300

S7-400Sắp xếp theo:     Display #  

Kết quả 1 - 20 trong tổng số 24
CPU 313C CPU 313C Mã Sản Phẩm : 6ES7 313-5BE01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 24 DI/16 DO - Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO - Bộ nhớ : 32KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI


CPU 313C-2 DP CPU 313C-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 313-6CE01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 16 DI/16 DO - Ngõ vào/ra tương tự : không - Bộ nhớ : 32KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus


CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 PtP Mã Sản Phẩm : 6ES7 313-6BE01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 16 DI/16 DO - Ngõ vào/ra tương tự : không - Bộ nhớ : 32KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/RS


CPU 314 CPU 314 Mã Sản Phẩm : 6ES7 314-1AF10-0AB0 - Bộ nhớ : 48KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI


CPU 314C-2 DP CPU 314C-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 314-6CF01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 24 DI/16 DO - Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO - Bộ nhớ : 48KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DPMPI/profibus


CPU 314C-2 PtP Mã Sản Phẩm : 6ES7 314-6BF01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 24 DI/16 DO - Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO - Bộ nhớ : 48KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/RS 422/485


CPU 315-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2AG10-0AB0 - Bộ nhớ : 128KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP


CPU 315-2 PN/DP CPU 315-2 PN/DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2EG10-0AB0 - Bộ nhớ : 128KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet


CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-6FF01-0AB0 - Bộ nhớ : 192KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP


CPU 315F-2 PN/DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2FH10-0AB0 - Bộ nhớ : 192KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet


CPU 315T-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-6TG10-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 4 DI/8 DO - Bộ nhớ : 128KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP


CPU 317-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-2AJ10-0AB0 - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP


CPU 317-2 PN/DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-2EJ10-0AB0 - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet


CPU 317F-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-6FF00-0AB0 - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP


CPU 317F-2 PN/DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-2FJ10-0AB0 - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet


CPU 317T-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-6TJ10-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 4 DI/8 DO - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP


CPU 319-3 PN/DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 318-3EL00-0AB0 - Bộ nhớ : 1400KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI/profibus DP/Profinet


CPU-312 Mã Sản Phẩm: 6ES7 312-1AD10-0AB0 - Bộ nhớ: 16KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ: MMC - Giao tiếp dữ liệu: MPI


CPU312c Mã Sản Phẩm : 6ES7 312-5BD01-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 10 DI/6 DO - Ngõ vào/ra tương tự : không - Bộ nhớ : 16KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ : MMC - Giao tiếp dữ liệu : MPI


Module đầu ra tương tự SM-332 Module đầu ra tương tự SM332 Mã Sản Phẩm : 6ES7 332-XXXXX-0AB0 - 5HD01- : 4AO. 11 bit + dấu (ở +/- 10V; +/- 20mA). 12 bit (ở 0 -10V; 0 – 20 mA), 4 tới 20 mA 1 tới 5V

Display #  
Kết quả 1 - 20 trong tổng số 24