Điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa

1. Tên dự án: Thiết kế, lắp đặt điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa

2. Chủ đầu tư

Lĩnh vực hoạt động: Gia công chế tạo khung, dầm thép

Hệ thống bơm cứu hỏa

Hình 1: Hệ thống bơm nước cứu hỏa

3.  Đối tượng của dự án: Hệ thống bơm cứu hỏa

+ Động cơ bơm điện 280KW

+ Động cơ Diezen

+ Động cơ bơm lên tháp 

+ Động cơ bơm bù nước...

4. Yêu cầu của chủ đầu tư

+ Thiết kế, lắp đặt tủ điện điều khiển tự động hệ thống bơm cứu hỏa .

5. Giải pháp của Bảo An Automation

+ Sử dụng PLC Omron CP1E điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa

+ Sử dụng cảm biến áp suất M5156 (0-16bar) của Sensys

+ Sử dụng đồng hồ đa năng MT4W-DA 40, bộ điều khiển mức FS-3...

6. Hạng mục cộng việc

+ Thiết kế, lắp đặt tủ điện điều khiển

+ Thiết kế điều khiển hệ thống

7. Thời gian triển khai tại nhà máy

+ 5 ngày

8. Kết quả đạt được