Thay thế lắp đặt biến tần A1000 cơ cấu tầm với cẩu chân đế

Chủ đầu tư: Các đơn vị, công ty, xí nghiệp khai thác cảng biển, cảng sông.
Yêu cầu chủ đầu tư: Hiện tại biến tần WJ200 Hitachi trong quá trình vận hành đang bị lỗi, cơ cấu tầm với không hoạt động. Yêu cầu đặt ra là thay thế sang loại biến tần khác tương đương để cẩu đi vào hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa thời gian làm hàng.
Giải pháp của Bảo An: Sau khi tiếp nhận được yêu cầu từ chủ đầu tư. Bảo An tiến hành khảo sát hiện trạng cần cẩu, kiểm tra I/ O vào ra điều khiển cơ cấu tầm với. Tư vấn thay thế sang loại biến tần A1000 hãng Yaskawa chuyên dùng cho tải nặng, có sẵn trong kho.
Thời gian triển khai: Từ khi tiếp nhận thông tin đến khi lắp đặt chạy thử bàn giao xong là 3 giờ.