Chương trình trọng điểm quốc gia về Công nghiệp 4.0

 
Giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất  trên cơ sở ứng dụng Công nghệ Thông tin.
 

1. Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thế giới

Các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm và có các chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0 cho riêng mình
chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm chuyển đổi số trên thế giới

Chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm chuyển đổi số trên thế giới

2. Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Sau một thời gian nghiên cứu, chương trình trọng điểm quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ban hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trường đại học trên cả nước nghiên cứu và đề xuất đề tài nghiên cứu, dự án khoa học.
 
Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC- 4.0/19-25.
 

Mục tiêu của Chương trình nhằm nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0 như Kết nối vạn vật, nhà máy số, đô thị thông minh. Công nghệ triển khai đáp ứng tiêu chí Việt Nam có lợi thế và sẽ hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số. Theo đó, Chỉ tiêu đánh giá của Chương trình được quy định cụ thể như sau:

- 10 giải pháp công nghệ được ứng dụng rộng rãi phục vụ kinh tế - xã hội; 16 giải pháp công nghệ hữu ích/ sáng chế được đăng ký (ví dụ: kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn, robot...)

- 08 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh được đưa vào ứng dụng thực tiễn;

- 40 doanh nghiệp nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ chủ chốt tham gia chương trình ưu đãi tín dụng.

cách mạng công nghiệp 4.0 được chính phủ Việt Nam quan tâm

Cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0) rất được chính phủ Việt Nam quan tâm

Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 3 nhóm nội dung.

- Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (Trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, mạng di động thế hệ thứ 5, robot, điện toán đám mây…) để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh.

- Nhóm 2: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng, phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số của cách mạng công nghiệp 4.0.

- Nhóm 3: Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo đinh hướng chuyển đổi số, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Ngoài ra, các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/ dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng chuyển đổi số trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/ dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

 

Thời gian nhận đề xuất đến hết ngày 15/3/2019. Các nhiệm vụ sẽ được triển khai trong năm 2020.
  

Nguồn: https://www.most.gov.vn
 
Bài viết bạn nên xem
 
 4.829      09/03/2019

 Bảo An Automation

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN
Địa chỉ: Số 3A Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 1: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 2: Số 3/38, Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 2253 79 78 79, Hotline: (+84) 936 985 256
Giấy CNĐKDN: 0200682529 - Ngày cấp lần đầu: 31/07/2006 bởi Sở KH & ĐT TP HẢI PHÒNG
 Thiết kế bởi Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An
 Email: baoan@baoanjsc.com.vn -  Vừa truy cập: 12 -  Đã truy cập: 87.100.739
Chat hỗ trợ