Dây curoa BANDO Banflex belt 3M--5M--7M--11M series 

Hãng sản xuất: BANDO
Tình trạng: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
 Hỗ trợ khách hàng về sản phẩm:
 635

Series: Dây curoa BANDO Banflex belt 3M--5M--7M--11M series

Đặc điểm chung của Dây curoa BANDO Banflex belt 3M--5M--7M--11M series

Dây curoa BANDO Banflex belt 3M & 5M & 7M & 11M truyền động tốc độ cao và mượt mà
Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn
Các sườn polyurethane đúc liền mạch, chính xác cho khả năng truyền lực tối đa ở tốc độ cao.
Dây kéo polyester được xử lý để đảm bảo độ ổn định về chiều dài và đảm bảo khả năng chống mỏi vượt trội.
Dây curoa BANDO Banflex belt 3M & 5M & 7M & 11M có sườn polyurethane tản nhiệt và cung cấp độ cứng trên chiều rộng của đai
Ứng dụng: Dây curoa BANDO Banflex belt 3M & 5M & 7M & 11M truyền động cho máy công nghiệp.

Thông số kỹ thuật chung của Dây curoa BANDO Banflex belt 3M--5M--7M--11M series

Loại

V belts

Kí hiệu bản dây

3M, 5M, 7M, 11M

Số hiệu dây

3M180, 3M185, 3M190, 3M195, 3M200, 3M206, 3M212, 3M218, 3M224, 3M230, 3M236, 3M243, 3M250, 3M258, 3M265, 3M272, 3M280, 3M290, 3M300, 3M307, 3M315, 3M325, 3M335, 3M345, 3M355, 3M365, 3M375, 3M387, 3M400, 3M412, 3M425, 3M437, 3M450, 3M462, 3M475, 3M487, 3M500, 3M515, 3M530, 3M545, 3M560, 3M580, 3M600, 3M615, 3M630, 3M650, 3M670, 3M690, 3M710, 3M730, 3M750, 5M280, 5M290, 5M300, 5M307, 5M315, 5M325, 5M335, 5M345, 5M355, 5M365, 5M375, 5M387, 5M400, 5M412, 5M425, 5M437, 5M450, 5M462, 5M475, 5M487, 5M500, 5M515, 5M518, 5M530, 5M545, 5M560, 5M580, 5M600, 5M615, 5M630, 5M650, 5M670, 5M690, 5M710, 5M730, 5M750, 5M775, 5M800, 5M805, 5M825, 5M850, 5M875, 5M900, 5M925, 5M950, 5M975, 5M1000, 5M1030, 5M1060, 5M1090, 5M1120, 5M1150, 5M1180, 5M1220, 5M1250, 5M1280, 5M1320, 5M1360, 5M1400, 5M1450, 5M1500, 5M1850, 7M450, 7M500, 7M515, 7M535, 7M545, 7M560, 7M580, 7M600, 7M615, 7M630, 7M650, 7M670, 7M690, 7M710, 7M730, 7M750, 7M775, 7M800, 7M825, 7M850, 7M875, 7M900, 7M925, 7M950, 7M975, 7M1000, 7M1030, 7M1060, 7M1090, 7M1120, 7M1150, 7M1180, 7M1220, 7M1250, 7M1280, 7M1320, 7M1360, 7M1400, 7M1450, 7M1500, 7M1550, 7M1600, 7M1650, 7M1700, 7M1750, 7M1800, 7M1850, 7M1900, 7M1950, 7M2000, 7M2060, 7M2120, 7M2180, 7M2240, 7M2300, 11M710, 11M730, 11M750, 11M775, 11M800, 11M825, 11M850, 11M875, 11M900, 11M925, 11M950, 11M975, 11M1000, 11M1030, 11M1060, 11M1090, 11M1120, 11M1150, 11M1180, 11M1220, 11M1250, 11M1280, 11M1320, 11M1360, 11M1400, 11M1450, 11M1500, 11M1550, 11M1600, 11M1650, 11M1700, 11M1750, 11M1800, 11M1850, 11M1900, 11M1950, 11M2000, 11M2060, 11M2120, 11M2180, 11M2240, 11M2300

Hệ đo lường

Metric

Chiều dài đai

180mm, 185mm, 190mm, 195mm, 200mm, 206mm, 212mm, 218mm, 224mm, 230mm, 236mm, 243mm, 250mm, 258mm, 265mm, 272mm, 280mm, 290mm, 300mm, 307mm, 315mm, 325mm, 335mm, 345mm, 355mm, 365mm, 375mm, 387mm, 400mm, 412mm, 425mm, 437mm, 450mm, 462mm, 475mm, 487mm, 500mm, 515mm, 530mm, 545mm, 560mm, 580mm, 600mm, 615mm, 630mm, 650mm, 670mm, 690mm, 710mm, 730mm, 750mm, 280mm, 290mm, 300mm, 307mm, 315mm, 325mm, 335mm, 345mm, 355mm, 365mm, 375mm, 387mm, 400mm, 412mm, 425mm, 437mm, 450mm, 462mm, 475mm, 487mm, 500mm, 515mm, 518mm, 530mm, 545mm, 560mm, 580mm, 600mm, 615mm, 630mm, 650mm, 670mm, 690mm, 710mm, 730mm, 750mm, 775mm, 800mm, 805mm, 825mm, 850mm, 875mm, 900mm, 925mm, 950mm, 975mm, 1000mm, 1030mm, 1060mm, 1090mm, 1120mm, 1150mm, 1180mm, 1220mm, 1250mm, 1280mm, 1320mm, 1360mm, 1400mm, 1450mm, 1500mm, 1850mm, 450mm, 500mm, 515mm, 535mm, 545mm, 560mm, 580mm, 600mm, 615mm, 630mm, 650mm, 670mm, 690mm, 710mm, 730mm, 750mm, 775mm, 800mm, 825mm, 850mm, 875mm, 900mm, 925mm, 950mm, 975mm, 1000mm, 1030mm, 1060mm, 1090mm, 1120mm, 1150mm, 1180mm, 1220mm, 1250mm, 1280mm, 1320mm, 1360mm, 1400mm, 1450mm, 1500mm, 1550mm, 1600mm, 1650mm, 1700mm, 1750mm, 1800mm, 1850mm, 1900mm, 1950mm, 2000mm, 2060mm, 2120mm, 2180mm, 2240mm, 2300mm, 710mm, 730mm, 750mm, 775mm, 800mm, 825mm, 850mm, 875mm, 900mm, 925mm, 950mm, 975mm, 1000mm, 1030mm, 1060mm, 1090mm, 1120mm, 1150mm, 1180mm, 1220mm, 1250mm, 1280mm, 1320mm, 1360mm, 1400mm, 1450mm, 1500mm, 1550mm, 1600mm, 1650mm, 1700mm, 1750mm, 1800mm, 1850mm, 1900mm, 1950mm, 2000mm, 2060mm, 2120mm, 2180mm, 2240mm, 2300mm

Dung sai chiều dài đai

±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±2.5mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±7.5mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±4mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±6.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±7.5mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm, ±9mm

Độ rộng đai

3mm, 5mm, 7mm, 11mm

Chiều dày

2.1mm, 3.3mm, 5.3mm, 6.9mm

Góc đai

60°

Đường kính nhỏ nhất puly

17mm, 26mm, 40mm, 63mm

Chất liệu dây

Polyurethane (PU)

Vật liệu sợi lõi

Polyester cord

Loại dây V-belt

Standard

Số rãnh

1

Chiều dày rãnh V

2mm, 3mm, 5mm, 7mm

Tông màu

Black

Tốc độ tối đa

60m/s

Đặc tính ứng dụng

Compact design, High power transmission, Highspeed, Vibration

Môi trường hoạt động

Flame resistance, Vibration, Weather resistance

Nhiệt độ hoạt động

-30...60°C

Khối lượng tương đối

0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.003lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.004lbs, 0.005lbs, 0.005lbs, 0.005lbs, 0.005lbs, 0.005lbs, 0.005lbs, 0.006lbs, 0.006lbs, 0.006lbs, 0.006lbs, 0.007lbs, 0.007lbs, 0.007lbs, 0.007lbs, 0.008lbs, 0.008lbs, 0.008lbs, 0.008lbs, 0.009lbs, 0.009lbs, 0.009lbs, 0.01lbs, 0.01lbs, 0.01lbs, 0.011lbs, 0.011lbs, 0.011lbs, 0.012lbs, 0.012lbs, 0.013lbs, 0.013lbs, 0.016lbs, 0.016lbs, 0.017lbs, 0.017lbs, 0.017lbs, 0.017lbs, 0.017lbs, 0.018lbs, 0.018lbs, 0.018lbs, 0.018lbs, 0.018lbs, 0.019lbs, 0.019lbs, 0.019lbs, 0.02lbs, 0.02lbs, 0.02lbs, 0.02lbs, 0.021lbs, 0.021lbs, 0.021lbs, 0.021lbs, 0.022lbs, 0.023lbs, 0.023lbs, 0.024lbs, 0.024lbs, 0.025lbs, 0.025lbs, 0.025lbs, 0.026lbs, 0.027lbs, 0.028lbs, 0.028lbs, 0.029lbs, 0.029lbs, 0.03lbs, 0.03lbs, 0.03lbs, 0.031lbs, 0.031lbs, 0.032lbs, 0.033lbs, 0.034lbs, 0.034lbs, 0.035lbs, 0.036lbs, 0.037lbs, 0.039lbs, 0.039lbs, 0.04lbs, 0.041lbs, 0.042lbs, 0.043lbs, 0.044lbs, 0.045lbs, 0.047lbs, 0.049lbs, 0.051lbs, 0.053lbs, 0.065lbs, 0.028lbs, 0.031lbs, 0.032lbs, 0.033lbs, 0.034lbs, 0.035lbs, 0.036lbs, 0.037lbs, 0.038lbs, 0.039lbs, 0.04lbs, 0.042lbs, 0.043lbs, 0.044lbs, 0.045lbs, 0.046lbs, 0.048lbs, 0.049lbs, 0.051lbs, 0.052lbs, 0.054lbs, 0.056lbs, 0.057lbs, 0.059lbs, 0.06lbs, 0.062lbs, 0.064lbs, 0.065lbs, 0.067lbs, 0.069lbs, 0.071lbs, 0.073lbs, 0.075lbs, 0.077lbs, 0.079lbs, 0.081lbs, 0.084lbs, 0.086lbs, 0.09lbs, 0.093lbs, 0.096lbs, 0.099lbs, 0.102lbs, 0.105lbs, 0.108lbs, 0.111lbs, 0.114lbs, 0.117lbs, 0.12lbs, 0.123lbs, 0.127lbs, 0.131lbs, 0.135lbs, 0.138lbs, 0.142lbs, 0.086lbs, 0.089lbs, 0.091lbs, 0.094lbs, 0.097lbs, 0.1lbs, 0.103lbs, 0.106lbs, 0.109lbs, 0.112lbs, 0.115lbs, 0.118lbs, 0.121lbs, 0.125lbs, 0.129lbs, 0.132lbs, 0.136lbs, 0.139lbs, 0.143lbs, 0.148lbs, 0.152lbs, 0.155lbs, 0.16lbs, 0.165lbs, 0.17lbs, 0.176lbs, 0.182lbs, 0.188lbs, 0.194lbs, 0.2lbs, 0.206lbs, 0.212lbs, 0.218lbs, 0.224lbs, 0.23lbs, 0.236lbs, 0.243lbs, 0.25lbs, 0.257lbs, 0.264lbs, 0.272lbs, 0.279lbs

Tài liệu Dây curoa BANDO Banflex belt 3M--5M--7M--11M series

Trao đổi nội dung về sản phẩm
Gọi điện hỗ trợ

 Bảo An Automation

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN
Địa chỉ: Số 3A Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 1: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 2: Số 3/38, Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 2253 79 78 79, Hotline: (+84) 936 985 256
Mã số thuế: 0200682529
 Thiết kế bởi Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An
 Email: baoan@baoanjsc.com.vn -  Vừa truy cập: 2 -  Đã truy cập: 35.711.030
Chat hỗ trợ
Chat ngay

Quét mã QR, nhắn tin bằng Zalo trên điện thoại

Hoặc thêm bằng SĐT: 0936.985.256