Thông báo những dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất của Yaskawa

Những sản phẩm dưới đây của Yaskawa đã ngừng đưa ra thị trường bởi các bộ phận chính của những model này không còn được sản xuất. Yaskawa khuyến cáo thay những model này bằng những sản phẩm tương đương.
Các chức năng, hiệu suất và việc cài đặt có thể không tương thích với các model được khuyến cáo thay thế. Hãy liên hệ với Bảo An để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Series Name Release Date Discontinuation Date Service Supply
End Date
(for Parts)
Repairs
End Date
Recommended
Replacements
VS-656DC5 2002 March 2014(Scheduled) 3/20/2019 3/20/2024 D1000
VS-626MC5 January 2001 September 2013 9/20/2018 9/20/2023 A1000(Application-Specific Software)
Contact Yaskawa for details.
VS-646HF5 June 2007 March 2013 3/20/2018 3/20/2023 A1000, special harmonic frequencies (below 2000 Hz)
Contact Yaskawa for details.
Large-capacity slim type
VS-616G5
September 1998 September 2012 9/20/2017 9/20/2022 A1000 HHP
Contact Yaskawa for details.
Varispeed L7 November 2003 March 2012 3/20/2017 3/20/2022 L1000A
VS-626M5/
VS-656MR5
September 1997 December 2011
12/20/2016
12/20/2021
Σ-V SD analog interface type
Contact Yaskawa for details.
VS-676GL5
(Excluding CIMR-L5S∗∗∗∗∗ and CIMR‐L5H∗∗∗∗∗)
October 1997 September 2010 9/20/2015 9/20/2020 L1000A
CC-Link compatible
Varispeed V7
May 2003 September 2010 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. V1000with option unit
(SI-C3/V)
DeviceNet compatible
Varispeed V7
July 2002 September 2010 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. V1000with option unit
(SI-N3/V)
Varispeed F7S
(Except for increased safety type motor)
October 2003

March 2010

(Increased safety Type ‘e’ compatible : September 2012)

3/20/2015 3/20/2020 A1000
Varispeed F7
(Except for increased safety type motor)
June 2000

March 2010

(Increased safety Type ‘e’ compatible : March 2013)

3/20/2015 3/20/2020 A1000,V1000
VS-686SS5 April 1997 March 2010 3/20/2012 3/20/2017 A1000
VS mini V7 June 1998 March 2010 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. V1000
VS mini J7 October 1998 March 2010 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. J1000
VS-606PC3
(NEMA Type 4)
August 1993 March 2010 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. V1000
(NEMA Type 4X/IP66)
VS-656DC3
(Excluding 400 V 300 kW models)
1992

March 2008

(400 V300 kW : July 2012)

3/20/2010 3/20/2013 D1000
Varispeed V7 pico July 2007 March 2008 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. V1000 pico drive
VS-616R3 January 1993 September 2005 9/20/2010 9/20/2015 A1000+R1000,
Varispeed G7+R1000,
Varispeed AC
VS mini C
(Excluding single-phase, 100V)
November 1994

September 2005

(Single-phase 100 V model: September 2013)

-
(Unit replacement)
Replacing with alternative model.

V1000,J1000

Single-phase 100 V model is not available.

VS-616G5 July 1995 December 2005 12/20/2010 December
2015
A1000,Varispeed G7
VS-626VM3C 1993 September 2004 9/20/2009 9/20/2014 Σ-V SD analog interface type
Contact Yaskawa for details.
VS-626VM3 1992 September 2004 9/20/2009 9/20/2014
VS-606PB3 September 1991 September 2004 9/20/2009 Replacing with alternative model. V1000,J1000
VS-676VG3 October 1990 September 2004 9/20/2009 9/20/2014 Varispeed G7
VS-676VH3 October 1990 June 2004 6/20/2009 6/20/2014 Varispeed G7
Juspoint III 1995 October 2004 10/20/2009 10/20/2014 AC SERVO
(Sigma Series)
Juspeed-F X3000 1995 October 2004 10/20/2009 10/20/2014 A1000
(with PG option)
Juspeed-F S300 1993 October 2004 10/20/2009 10/20/2014 V1000,J1000,A1000
Juspeed-F P300 1993 October 2004 10/20/2009 10/20/2014 V1000,J1000,A1000
VS-616PC5/P5 July 1995 September 2003 9/20/2008 9/20/2013 A1000,V1000
VS-866
(Including converter unit)
October 1988 September 2002 9/20/2007 9/20/2012 Large-capacity servo
VS-606PC3
(Excluding NEMA Type 4 models)
September 1992 March 2000 -
(Unit replacement)
Replacing with alternative model. V1000,J1000
VS-616H3 November 1990 March 1998 3/20/2003 3/20/2008 A1000,Varispeed G7
VS-616G3 March 1990 September 1997 9/20/2002 9/20/2007 A1000,Varispeed G7
Juspeed-F S2 1988 September 1995 8/20/2000 8/20/2000 V1000,J1000
VS-676 June 1986 June 1995 6/20/2000 6/20/2005 Varispeed G7
VS-616H II September 1985 June 1995 6/20/2000 6/20/2005 A1000,Varispeed G7
VS-616G II LN May 1988 September 1992 9/20/1997 9/20/2002 A1000,Varispeed G7
VS-616G II May 1987 September 1992 9/20/1997 9/20/2002 A1000,Varispeed G7

 5.111      29/09/2015
Trao đổi nội dung về bài viết

 Bảo An Automation

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN
Địa chỉ: Số 3A Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 1: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Văn phòng 2: Số 3/38, Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Khu dự án Vân Tra B, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 2253 79 78 79, Hotline: (+84) 936 985 256
Giấy CNĐKDN: 0200682529 - Ngày cấp lần đầu: 31/07/2006 bởi Sở KH & ĐT TP HẢI PHÒNG
 Thiết kế bởi Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An
 Email: baoan@baoanjsc.com.vn -  Vừa truy cập: 3 -  Đã truy cập: 46.462.213
Chat hỗ trợ